• 30

  jun

  Skolverkets förslag till ändring i föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet

  Läs mer
 • 20

  dec

  Remissvar över Skolverkets förslag till föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.

  Läs mer
 • 20

  aug

  Yttrande över Skolverkets förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m. (SKOLFS 2011:142)

  Läs mer
 • 26

  okt

  Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.

  Läs mer