• 06

  maj

  Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76)

  Läs mer
 • 20

  sep

  Likvärdig utbildning-riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning (SOU 2012:24)

  Läs mer
 • 01

  feb

  Yttrande över förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:20) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal

  Läs mer
 • 05

  feb

  Korrigering av tabell i 5 kap. 7 § i Transportstyrelsens förslag om föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal

  Läs mer