• 18

  maj

  Yttrande över betänkandet Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning (SOU 2011:8)

  Läs mer
 • 11

  maj

  Remissvar avseende Skolverkets förslag till föreskrifter om kursplaner i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning

  Läs mer