• 23

  sep

  Yttrande över Infrastrukturdepartementets förslag till ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, i fordonsförordningen (2009:211) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

  Läs mer
 • 20

  dec

  Yttrande över Näringsdepartementets remiss avseende Transportstyrelsens förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276), vägmärkesförordningen (2007:90), förordningen om vägtrafikdefinitioner (2001:651) samt vägförordningen (2012:707)

  Läs mer
 • 14

  aug

  Näringsdepartements remiss av Transportstyrelsens förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276), förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner och vägmärkesförordningen (2007:90)

  Läs mer
 • 17

  jun

  Näringsdepartements remiss av Transportstyrelsens förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276), förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner och vägmärkesförordningen (2007:90)

  Läs mer