• 19

  jun

  Skatteverkets förslag till allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2013 års allmänna fastighetstaxering

  Läs mer
 • 18

  jun

  Skatteverkets förslag till allmänna råd om riktvärdesangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av elproduktionsenheter vid 2013 års allmänna fastighetstaxering

  Läs mer