• 15

  nov

  Statistiska centralbyråns föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion

  Läs mer
 • 12

  dec

  Statistiska centralbyråns föreskrifter om undersökningen Industrins varuproduktion

  Läs mer