• 14

  apr

  Förslag till föreskrifter för väg E12, Västerbottens län

  Läs mer
 • 14

  apr

  Förslag till föreskrifter för väg 541, Västerbottens län

  Läs mer
 • 15

  feb

  Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E4 i Västerbottens län

  Läs mer
 • 07

  apr

  Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om upplåtelser av mark för vindkraft på statens mark ovanför odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län

  Läs mer