Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E4 i Västerbottens län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.