• 06

  nov

  Förslag till upphävande och ändring i ett antal föreskrifter med anledning av EU:s förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel mm.

  Läs mer
 • 13

  sep

  Jordbruksverkets ändring av föreskrifter och allmänna råd om integrerat växtskydd

  Läs mer
 • 24

  nov

  Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om integrerat växtskydd

  Läs mer
 • 20

  dec

  Yttrande över Jordbruksverkets remiss av föreskrifter om integrerat växtskydd

  Läs mer