• 04

  apr

  Yttrande över Statens energimyndighets rapport ER 2018:6 Slopande av anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft

  Läs mer
 • 07

  apr

  Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om upplåtelser av mark för vindkraft på statens mark ovanför odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län

  Läs mer