• 06

  dec

  Förslag till nya ämnesplaner och ändrad programstruktur inom fordons- och transportprogrammet samt förslag till Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om krav på yrkeskunskaper

  Läs mer
 • 07

  maj

  Förslag till ändring i Skolverkets (SKOLFS 2012:4) föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne

  Läs mer