• 29

  aug

  Yttrande över Transportstyrelsens redovisning av uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken, delrapport 3, Beställaransvaret – analys av dagens reglering och förslag till ändring

  Läs mer
 • 22

  apr

  Yttrande över förslag till ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779) och i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

  Läs mer