• 27

  mar

  Yttrande över förslag till föreskrifter (STAFS 2020:1) om ackreditering samt föreskrifter om upphävande av elva verksamhetsspecifika författningar

  Läs mer
 • 17

  dec

  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls förslag på ändring i föreskrifter (STAFS 2015:8) om ackreditering

  Läs mer
 • 10

  nov

  Yttrande över förslag till nya föreskrifter om avgifter för certifieringsorgan

  Läs mer
 • 01

  jul

  Swedacs förslag till föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar produkter

  Läs mer