• 21

  sep

  Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till ändrade föreskrifter om besiktning av trycksatta anordningar

  Läs mer
 • 06

  maj

  Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2010:87) om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning

  Läs mer
 • 08

  apr

  Yttrande över förslag till föreskrifter om undantag från kravet på registreringsbesiktning av ett ändrat fordon

  Läs mer