• 05

  feb

  Yttrande över förslag till ändring av föreskrifter (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar, som tagits i bruk den 1 juli 2010 eller senare

  Läs mer
 • 30

  okt

  Transportstyrelsens föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare

  Läs mer
 • 26

  feb

  Transportstyrelsens remiss Överföring av Vägverkets föreskrifter och allmänna råd (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar till Transportstyrelsens författningssamling

  Läs mer
 • 08

  dec

  Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om ändring dels i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar dels i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:XX) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

  Läs mer