• 05

  maj

  Yttrande över betänkandet Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63)

  Läs mer
 • 28

  jun

  Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Villkor för biogas i ett naturgasnät (Ei R 2016:06)

  Läs mer
 • 22

  dec

  Remiss över departementspromemorian Ny definition av begreppet biogas i lagen om skatt på energi

  Läs mer