• 31

  aug

  Boverkets förslag till föreskrifter om bostadsanpassningsbidrag

  Läs mer
 • 22

  sep

  Kompletterande remiss avseende Boverkets rapport 2014:38 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (promemoria)

  Läs mer
 • 30

  sep

  Yttrande över Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (Rapport 2014:38)

  Läs mer