• 24

  jun

  Yttrande över förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6)

  Läs mer
 • 02

  maj

  Yttrande över Boverkets föreskrifter om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden

  Läs mer
 • 12

  jan

  Yttrande över Boverkets förslag till ändring i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) – föreskrifter och allmänna råd

  Läs mer
 • 05

  maj

  Yttrande över förslag till ändringar i dels Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:8) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), dels i Boverkets byggregler (1993:57) – föreskrifter och allmänna råd

  Läs mer