• 11

  mar

  Yttrande över Affärsverket svenska kraftnäts rapport Kontrollstation dammsäkerhet 2021

  Läs mer
 • 30

  maj

  Yttrande över Näringsdepartementets promemoria Dammsäkerhet – åtgärdande av säkerhetsbrister

  Läs mer
 • 01

  okt

  Yttrande över betänkandet Dammsäkerhet. Tydliga regler och effektiv tillsyn (SOU 2012:46)

  Läs mer