• 06

  mar

  Yttrande över förslag till Boverkets föreskrifter om detaljplan

  Läs mer
 • 12

  jun

  Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter om detaljplan med planbeskrivning och förutsättningar för hur uppgifter i detaljplaner m.m. ska tillgängliggöras och behandlas digitalt

  Läs mer
 • 03

  jul

  Yttrande över remiss från Socialdepartementet med förslag till ny definition av byggnadshöjd m.fl. termer samt förslag till nya regler avseende bygglov för skyltar och ljusanordningar

  Läs mer
 • 26

  okt

  Yttrande över Lantmäteriets rapport Beslut enligt 6 kap. 5 § plan- och bygglagen

  Läs mer