Yttrande över förslag till Boverkets föreskrifter om detaljplan

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till Boverkets föreskrifter om detaljplan.

Det anges att föreskrifterna reglerar formerna för överföring av detaljplaneinformation för att möjliggöra återanvändning och i framtiden skapa förutsättningar för nationell åtkomst. Kommuner tvingas att efter en given tidpunkt producera detaljplaner med stöd av programvara som kan uppfylla kraven i föreskrifterna. Förslaget reglerar inte detaljplanens presentation utan utgår från dess funktionalitet.

Taggar:

detaljplan