• 25

  apr

  Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får, höns och kycklingar

  Läs mer
 • 17

  jan

  Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m.

  Läs mer
 • 27

  mar

  Jordbruksverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om förprövning

  Läs mer
 • 11

  jan

  Yttrande över förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:84) om läkemedel och läkemedelsanvändning

  Läs mer