• 27

  jan

  Yttrande över ändring av Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2013:7) om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare

  Läs mer
 • 02

  dec

  Remiss av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare

  Läs mer
 • 26

  okt

  Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ursprungsmärkning av el

  Läs mer