• 22

  maj

  Boverkets förslag till ändring i byggregler (2011:6) och i föreskrifter (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår

  Läs mer
 • 19

  apr

  Yttrande över betänkandet Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav – genom enhetliga och förutsägbara byggregler

  Läs mer
 • 12

  okt

  Yttrande över förslag till ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2006:1) om uppgifter till energistatistik

  Läs mer