Boverkets förslag till ändring i byggregler (2011:6) och i föreskrifter (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()