Boverkets förslag till ändring i byggregler (2011:6) och i föreskrifter (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig