• 08

  jun

  Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om deltagare i verksamhet med explosiva varor

  Läs mer
 • 27

  maj

  Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om deltagare i verksamhet med explosiva varor

  Läs mer
 • 30

  okt

  Yttrande över Skärpt kontroll över explosiva varor (Ds 2020:17)

  Läs mer
 • 27

  jun

  Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till ändring i föreskrifter (MSBFS 2016:3) om hantering av explosiva varor

  Läs mer