Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till ändring i föreskrifter (MSBFS 2016:3) om hantering av explosiva varor

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser en ändring i föreskrifter (MSBFS 2016:3) om hantering av explosiva varor, så att tillståndsplikt införs för hantering av raketer med styrpinne. Ändringen avser bilaga 1 i föreskriften.

Vidare föreslås en ändring i 9 kap. 31 § så att vissa pyrotekniska artiklar nu får förvaras i bostad. Dessa artiklar kan till exempel vara stenspräckare och pyrotekniska sceneffekter i riskgrupp 1.3 eller 1.4.

I 10 kap. 13 § införs en möjlighet till undantag från kravet på skyltning vid inpassering och längs med inhägnad till tillverkningsplats. Detta under förutsättning att avsaknaden av skylten som upplyser om explosionsrisk inte medför risk för räddningsinsats.

En ändring föreslås även i bilaga 1 gällande pyrotekniska artiklar i kategori P1 så att framtida nyutvecklade artiklar i kategorin som idag inte omfattas av bilaga 1 kan undantas från utbildningskrav och vissa tillståndskrav genom särskilda beslut från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Utöver detta föreslås redaktionella rättelser eller förtydliganden samt en uppdatering av referenser till andra regelverk.

Förslagsställarens konsekvensutredning avser endast förslaget om införseln av tillståndsplikt för hantering av raketer med styrpinne.

Taggar:

Explosiva varor