• 16

  sep

  Förslag till ändring i föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021) samt järnväg (RID-S 2021)

  Läs mer
 • 03

  sep

  Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021) och transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2021)

  Läs mer
 • 01

  jun

  Förslag till ändrade föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

  Läs mer
 • 08

  nov

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till ändring av föreskrifter om transport av farligt gods på väg och terräng (ADR-S) samt järnväg (RID-S).

  Läs mer