• 23

  feb

  Yttrande över Transportstyrelsens framställan om ändringar i fartygssäkerhetslagen (2003:364) och fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

  Läs mer
 • 08

  apr

  Yttrande över Näringsdepartementets promemoria med kompletterande förslag till lagändringar för genomförande av direktivet 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart

  Läs mer
 • 06

  jul

  Förslag till ändring av fartygssäkerhetslagens bestämmelser om inhyrd personal

  Läs mer