• 11

  mar

  Yttrande över Åtgärder för visst fiske i Östersjön under fredningsperioder till skydd för torsk

  Läs mer
 • 31

  mar

  Remiss gällande förutsättningar för fiske i Östersjön under fredningsperioder

  Läs mer
 • 27

  jan

  Förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

  Läs mer
 • 17

  sep

  Förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Kattegatt, Skagerrak och Östersjön

  Läs mer