Remiss gällande förutsättningar för fiske i Östersjön under fredningsperioder

Rubricerade ärende, ert diarienummer 539-2021, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()