• 08

  apr

  Tullverkets förslag till föreskrifter om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd för fordon och fordonståg

  Läs mer
 • 02

  jul

  Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

  Läs mer
 • 27

  aug

  Näringsdepartements remiss av Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att analysera möjligheten för kommuner att införa miljözoner för olika typer av fordon och motorredskap

  Läs mer