• 11

  dec

  Förslag till ändring i föreskrifter (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

  Läs mer
 • 01

  jun

  Finansinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag

  Läs mer
 • 30

  sep

  Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändrade föreskrifter om rapportering för försäkringsföretag

  Läs mer
 • 19

  feb

  Yttrande över betänkandet Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64)

  Läs mer