• 16

  aug

  Yttrande över förslag till föreskrifter om hygieniska gränsvärden, kemiska arbetsmiljörisker och medicinska kontroller i arbetslivet

  Läs mer
 • 24

  jun

  Förslag till ändring i föreskrifter (AFS 2018:1) om hygieniska gränsvärden

  Läs mer
 • 30

  jun

  Yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden

  Läs mer