• 22

  maj

  Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om innovationsverksamhet

  Läs mer
 • 23

  mar

  Yttrande över Statistiska Centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om innovationsverksamhet inom företagssektorn

  Läs mer
 • 25

  mar

  Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om innovationsverksamhet inom företagssektorn.

  Läs mer