• 09

  aug

  Förslag till ändring i föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning m.m.

  Läs mer
 • 12

  okt

  Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områden vid verksamhet med joniserande strålning

  Läs mer
 • 10

  okt

  Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning

  Läs mer
 • 30

  sep

  Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om friklassning av material, lokaler, byggnader och mark vid verksamhet med joniserande strålning

  Läs mer