• 18

  jul

  Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 25 i Kalmar län

  Läs mer
 • 10

  jul

  Trafikverkets förslag till nya hastighetsgränser på väg E22 i Kalmar län

  Läs mer
 • 23

  feb

  Remissvar avseende Trafikverkets förslag till reviderade föreskrifter för väg 40 och 26/40 vid Skogslid i Jönköpings län och för väg 25 och E22 i Kalmar län

  Läs mer
 • 16

  nov

  Trafikverkets förslag till föreskrifter om varierande högsta tillåtna hastighet på väg E22 vid enskild väg till Mönsterås bruk och enskild väg till Älmhult i Kalmar län samt föreskrifter om varierande högsta tillåtna hastighet på väg 25 vid enskild väg till Moskogens avfallsanläggning i Kalmar län

  Läs mer