Remissvar avseende Trafikverkets förslag till reviderade föreskrifter för väg 40 och 26/40 vid Skogslid i Jönköpings län och för väg 25 och E22 i Kalmar län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.