• 16

  aug

  Yttrande över förslag till föreskrifter om hygieniska gränsvärden, kemiska arbetsmiljörisker och medicinska kontroller i arbetslivet

  Läs mer
 • 24

  nov

  Förslag till ändring i föreskrifter (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker

  Läs mer
 • 01

  jul

  Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till ändrade föreskrifter om hygieniska gränsvärden och kemiska arbetsmiljörisker

  Läs mer
 • 12

  dec

  Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 201X:X)

  Läs mer