• 24

  nov

  Jordbruksverkets föreskrifter om kompensationsbidrag, miljöersättningar, miljöinvesteringar och djurens välbefinnande

  Läs mer
 • 18

  nov

  Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrift och allmänna råd (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar, miljöinvesteringar och djurens välbefinnande

  Läs mer
 • 26

  nov

  Jordbruksverkets föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar

  Läs mer
 • 20

  aug

  Yttrande över förslag till ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar

  Läs mer