• 21

  maj

  Transportstyrelsens förslag om ändrade föreskrifter (TSFS 2014:17) om utlämnande av körkort

  Läs mer
 • 27

  maj

  Remissvar gällande Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter om godkännande av alkolås (TSFS2011:70) samt i föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås (TSFS 2011:71)

  Läs mer
 • 03

  jun

  Yttrande över Transportstyrelsens förnyade remiss av föreskrifter om körkort

  Läs mer
 • 10

  dec

  Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (TSF 2010:125 ändrad genom TSFS 2012:19) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

  Läs mer