Transportstyrelsens förslag om ändrade föreskrifter (TSFS 2014:17) om utlämnande av körkort

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 554 KB)

Taggar:

Körkort