Transportstyrelsens förslag om ändrade föreskrifter (TSFS 2014:17) om utlämnande av körkort

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

Körkort