Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (TSF 2010:125 ändrad genom TSFS 2012:19) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.