Remissvar gällande Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter om godkännande av alkolås (TSFS2011:70) samt i föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås (TSFS 2011:71)

Förslaget medför, i de delar som omfattas av Regelrådets granskning, såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

alkolås Körkort