• 22

  dec

  Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om kreditriskhantering

  Läs mer
 • 20

  nov

  Yttrande över Riksgäldens förslag till föreskrifter om resolution

  Läs mer
 • 03

  jul

  Yttrande över Justitiedepartementets remiss av betänkandet Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

  Läs mer
 • 28

  apr

  Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

  Läs mer