• 18

  apr

  Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.

  Läs mer
 • 10

  maj

  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel och (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.

  Läs mer
 • 24

  jul

  Remissvar avseende förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21) om dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning

  Läs mer