• 29

  jun

  Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om leksakers säkerhet

  Läs mer
 • 15

  jun

  Yttrande över Konsumentverkets förslag till föreskrifter om leksakers säkerhet

  Läs mer
 • 15

  sep

  Yttrande över promemorian Ny lag om leksakers säkerhet

  Läs mer
 • 27

  aug

  Konsumentverkets förslag till föreskrifter om ändring i Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 1993:9) om leksakers säkerhet

  Läs mer