• 12

  jan

  Förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien

  Läs mer
 • 18

  dec

  Förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien

  Läs mer
 • 19

  maj

  Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien

  Läs mer
 • 03

  jun

  Yttrande över förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien

  Läs mer
 • 07

  maj

  Förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om Livsmedelshygien

  Läs mer
 • 23

  apr

  Yttrande över förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien

  Läs mer
 • 22

  apr

  Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om snus och tuggtobak, om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien och om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel

  Läs mer
 • 15

  apr

  Yttrande över förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien samt förslag till ändrade regler avseende kontroll av mobila livsmedelsanläggningar

  Läs mer