• 04

  maj

  Förslag till föreskrifter om trafikregler för luftfart

  Läs mer
 • 22

  sep

  Remiss i efterhand av akutändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:71) om trafikregler för luftfart

  Läs mer
 • 15

  sep

  Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om trafiktillstånd och om utövande av trafikrättigheter gällande luftfart mot betalning som bedrivits till och från, inom eller över Sverige

  Läs mer