• 03

  okt

  Yttrande över Miljö- och energidepartementets promemoria Miljöbedömningar (Ds 2016:25)

  Läs mer
 • 27

  okt

  Yttrande över Miljödepartementets remiss av Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler

  Läs mer
 • 19

  feb

  Miljödepartementets delbetänkande 4 kap. 6 § miljöbalken (SOU 2012:89)

  Läs mer
 • 11

  apr

  Yttrande över Miljödepartementets promemoria Flyget och miljöbalken

  Läs mer